Bus routes

Find all the bus routes in Sochi

Use public transport and save money. You don’t need to take taxi, buses go every 20 minutes everywhere.

Route #1
“Novaya Zarya” – the village “Razdolnoe”

Forth: Donskaya st. – Gagarina st. – Moscovskaya st. – Gorkogo st. – Kurortnii pr. – 20th Gornostrelkovoi Divisii st. – Transportnaya st.
Return: Transportnaya st. – 20th Gornostrelkovoi Divisii st. – Kurortnii pr. – Gorkogo st. – Konstitucii SSSR st. – Donskaya st.

Route #2
City Hospital #4 – the road to “Bolshoi Akhun”

Forth: Dagomysskaya st. – Chebrikova st. – Rustaveli st. – Gorkogo st. – Konstitucii SSSR st. – Moscovskaya st. – Gorkogo st. – Kurortnii pr. – the road to “Bolshoi Akhun”
Return: the road to Bolshoi Akhun – Kurortnii pr. – Gorkogo st. – Rustaveli st. – Chebrikova st. – Tuapsinskaya st. – Nevskaya st. – Alpiiskaya st. – Dagomysskaya st.

Route #3
Kindergarten #44 – Old Matsesta

Forth: Vishnevaya st. – Lesnaya st. – Makarenko st. – Abrikosovaya st. – Makarenko st. – Plastunskaya st. – Konstitucii SSSR st. – Moscovskaya st. – Gorkogo st. – Kurortnii pr. – Cheltenham Alley st.- Matsestinskaya st. – Profsoyuznaya st. – Matsestinskaya st. – Cheltenham Alley st.
Return: Cheltenham Alley st. – Kurortnii pr. – Gorkogo st. – Konstitucii SSSR st. – Plastunskaya st. – Makarenko st. – Abrikosovaya st. – Makarenko st. – Vishnevaya st.

Route #4
Vishnevaya st., 34 – sanatorium “Rus”

Forth: Vishnevaya st. – Lesnaya st. – Makarenko st. – Abrikosovaya st. – Makarenko st. – Plastunskaya st. – Konstitucii SSSR st. – Moscovskaya st. – Gorkogo st. – Kurortnii pr. – Egorova st. – Vinogradnaya st. – Polytechnicheskaya st.
Return: Polytechnicheskaya st. – Vinogradnaya st.  – Egorova st. – Kurortnii pr. – Gorkogo st. – Konstitucii SSSR st. – Plastunskaya st. – Makarenko st. – Abrikosovaya st. – Makarenko st. – Vishnevaya st.

Route #5
Sanatorium “Rus” – Bytkha, cinema “Aelita”

Forth: Polytechnicheskaya st. – Vinogradnaya st. – Egorova st. – Kurortnii pr. – Vozrojdeniya st. – Voroshilovskaya st.
Return: Voroshilovskaya st. – Bytkha st. – Divnomorskaya st. – Kurortnii pr. – Egorova st. – Vinogradnaya st. – Polytechnicheskaya st.

Route #6
Sanatorium “Salute” – City Hospital #4

Forth: Sanatornaya st. – Vinogradnaya st. – Egorova st. – Kurortnii pr. – Gorkogo st. – Rustaveli st. – Chebrikova st. – Tuapsinskaya st. – Nevskaya st. – Alpiiskaya st. – Dagomysskaya st.
Return: Dagomysskaya st. – Chebrikova st. – Rustaveli st. – Gorkogo st. – Konstitucii SSSR st. – Moscovskaya st. – Gorkogo st. – Kurortnii pr. – Egorova st. – Vinogradnaya st. – Sanatornaya st.

Route #7
Truda st. – Sanatorium “Rus”

Forth: Truda st. – Plastunskaya st. – Konstitucii SSSR st. – Moscovskaya st. – Gorkogo st. – Kurortnii pr. – Egorova st. – Vinogradnaya st. – Polytechnicheskaya st.
Return: Polytechnicheskaya st. – Vinogradnaya st. – Egorova st. – Kurortnii pr. – Gorkogo st. – Konstitucii SSSR st. – Plastunskaya st. – Truda st.

Route #8
TPU “Matsesta”- Vidovaya st.

Forth and Return: The road to the TPU “Matsesta” – Cheltenham Alley st. – Matsestinskaya st. – Vidovaya st.

Route #12
Bytkha st., cinema “Aelita” – Old Matsesta

Forth: Voroshilovskaya st. – Bytkha st. – Divnomorskaya st. – Kurortnii pr. – Cheltenham Alley st. – Matsestinskaya st. – Profsoyuznaya st. – Matsestinskaya st. – Cheltenham Alley st.
Return: Cheltenham Alley st. – Kurortnii pr. – Vozrojdeniya st. – Voroshilovskaya st.

Route #14
TPU “Sochi” – Lisy Chaikinoi st.

Forth: Gorkogo st. – Rose st. – Moscovskaya st. – Konstitucii SSSR st. – Nesebrskaya st. – Vorovskogo st. – Kurortnii pr. – Morskoi lane – Kubanskaya st. – Krasnaya st. – Pionerskaya st. – Molodogvardeiskaya st. – Koshevogo st. – Gromovoi st. – Tyulenina st.
Return: Tyulenina st. – Gromovoi st. – Koshevogo st. – Molodogvardeiskaya st. – Pionerskaya st. – Nagornaya st. – Kurortnii pr. – Gorkogo st.

Route #15
Sea Station – View Tower

Forth: Electricheskii lane – Kooperativnaya st. – Poyarko st. – Kurortnii pr. – Gorkogo st. – Titova st. – Parallelnaya st. – Tonnelnaya st. – Sevastopolskaya st. – Alpiiskaya st.
Return: Alpiiskaya st. – Morskoi lane – Kubanskaya st. – Kurortnii pr. – Poyarko st. – Nesebrskaya st. – Electricheskii lane

Route #16
Novaya Zarya – Contruction Materials Factory

Forth and Return: Donskaya st. – Plastunskaya st. – Krasnodonskaya st.

Route #17
TPU “Sochi” – Novaya Zarya

Forth and Return: Gorkogo st. – Kurortnii pr. – Egorova st. – Donskaya st. – Gagarina st. – Moscovskaya st. – Gorkogo st.

 

Comments